20060912 Besök i Sten Emanuelssons skog tillsammans med naturvårdsexpert Kristoffer Stighäll

Samtliga bilder i storformat - klicka på bilder för större bild.
Bildtexter under respektive bild här nedan.
-------------------
Foto © Urpo Taskinen


PICT8118.JPG
Sten Emanuelsson är naturvän och jägare
PICT8118.JPG
PICT8120.JPG
Sten Emanuelssons gård i byn Vyöni
PICT8120.JPG
PICT8129.JPG
Sten Emanuelssons skog nere i svackan
PICT8129.JPG
PICT8135.JPG
Sten Emanuelssons skog har naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen
PICT8135.JPG
PICT8136.JPG
Gränsen för området med naturvårdsavtalet visas genom målade markeringar
PICT8136.JPG
PICT8140.JPG
Sten Emanuelssons skog
PICT8140.JPG
PICT8145.JPG
Myskmåra (Galium triflorum)
PICT8145.JPG
PICT8147.JPG
Myskmåra (Galium triflorum)
PICT8147.JPG
PICT8148.JPG
Myskmåra (Galium triflorum)
PICT8148.JPG
PICT8150.JPG
Gammelgranskål (Pseudographis pinicola) är en liten svamp som växer på gamla granstammar
PICT8150.JPG
PICT8151.JPG
Rödbrun knappnålslav (Sclerophora coniophaea)
PICT8151.JPG
PICT8165.JPG
Rödbrun knappnålslav (Sclerophora coniophaea)
PICT8165.JPG
PICT8169.JPG
Rynkskinn (Phlebia centrifuga)
PICT8169.JPG
PICT8171.JPG
I skogen finns många nedfallna träd, s k lågor
PICT8171.JPG
PICT8174.JPG
Klibbtickan är en vanlig art i gammal skog.
PICT8174.JPG
PICT8175.JPG
Ormbunkarna växer där det är fuktigt.
PICT8175.JPG
PICT8176.JPG
Avbruten gran med klibbticka, en vanlig art.
PICT8176.JPG
PICT8180.JPG
Ormbunkarna växer vid bäcken
PICT8180.JPG
PICT8181.JPG
Grantickan är vanlig i gammal skog.
PICT8181.JPG
PICT8185.JPG
Bäcken genom skogen
PICT8185.JPG
PICT8189.JPG
I skogen finns också hjortronmyrar
PICT8189.JPG
PICT8191.JPG
Sten Emanuelsson i samtal med naturvårdsexperten Kristoffer Stighäll från Naturskyddsföreningen
PICT8191.JPG
PICT8193.JPG
Stuplav (Nephroma bellum)
PICT8193.JPG
PICT8194.JPG
Stuplav (Nephroma bellum)
PICT8194.JPG
PICT8195.JPG
I skogen finns stora myrstackar
PICT8195.JPG
PICT8197.JPG
Nedfallna sälgar
PICT8197.JPG
PICT8198.JPG
Garnlav (Alectoria sarmentosa)
PICT8198.JPG
PICT8199.JPG
Resterna av gammal skogskoja
PICT8199.JPG
PICT8200.JPG
Resterna av gammal skogskoja
PICT8200.JPG
PICT8203.JPG
Resterna av gammal skogskoja
PICT8203.JPG
PICT8204.JPG
Resterna av gammal skogskoja, Kristoffer Stighäll och Sten Emanuelsson
PICT8204.JPG
PICT8205.JPG
Resterna av gammal skogskoja
PICT8205.JPG
PICT8206.JPG
Resterna av gammal skogskoja
PICT8206.JPG
PICT8207.JPG
Resterna av gammal skogskoja
PICT8207.JPG
PICT8216.JPG
Odon i höstfärger
PICT8216.JPG
PICT8217.JPG
Odon i höstfärger
PICT8217.JPG
PICT8221.JPG
Ormbunkar
PICT8221.JPG
PICT8227.JPG
Vril i björk, Sten Emanuelsson och Kristoffer Stighäll
PICT8227.JPG
PICT8235.JPG
Juojoki
PICT8235.JPG
PICT8236.JPG
Juojoki
PICT8236.JPG
PICT8241.JPG
Flodpärlmussla i Juojoki
PICT8241.JPG
PICT8248.JPG
Juojoki med flodpärlmussla, Kristoffer Stighäll
PICT8248.JPG
PICT8251.JPG
Flodpärlmussla
PICT8251.JPG
PICT8252.JPG
Flodpärlmussla
PICT8252.JPG
PICT8253.JPG
Flodpärlmussla
PICT8253.JPG
PICT8256.JPG
Kristoffer Stighäll med en flodpärlmussla
PICT8256.JPG
PICT8260.JPG
En av gölarna i Juojoki med flodpärlmussla
PICT8260.JPG
PICT8261.JPG
Sten Emanuelsson och Kristoffer Stighäll vid en göl i Juojoki
PICT8261.JPG
PICT8263.JPG
Juojoki
PICT8263.JPG
PICT8267.JPG
Flodpärlmussla
PICT8267.JPG
PICT8270.JPG
Juojoki har lite vatten på hösten
PICT8270.JPG
PICT8276.JPG
Spillkråka i trädet mitt i bilden
PICT8276.JPG
PICT8282.JPG
Till vänster Sten Emanuelssons skog, till höger det som han vill undvika
PICT8282.JPG
PICT8284.JPG
Skogen till vänster är avverkad, Sten Emanuelssons skog till höger ska aldrig avverkas.
PICT8284.JPG
PICT8285.JPG
Kristoffer Stighäll och Sten Emanuelsson
PICT8285.JPG
PICT8299.JPG
Bäcken Juojoki har lite vatten på hösten
PICT8299.JPG
PICT8302.JPG
Plattlummer (Lycopodium complanatum)
PICT8302.JPG
PICT8304.JPG
Plattlummer (Lycopodium complanatum)
PICT8304.JPG
PICT8307.JPG
Sten Emanuelsson går längs gränsen till sin skog
PICT8307.JPG
PICT8310.JPG
Området skyddat av naturvårdsavtal mellan markägaren och Skogsstyrelsen markeras med ett N på träden.
PICT8310.JPG
PICT8313.JPG
Gränsen. Till höger Sten Emanuelssons skog
PICT8313.JPG
PICT8314.JPG
Bohål i asp
PICT8314.JPG
PICT8315.JPG
Bohål i asp
PICT8315.JPG
PICT8345.JPG
Myrstack
PICT8345.JPG
PICT8346.JPG
Sten Emanuelssons skog
PICT8346.JPG
PICT8347.JPG
Gammal gran i skogen.
PICT8347.JPG
PICT8348.JPG
Bäck i gammelskogen.
PICT8348.JPG
PICT8350.JPG
Nedfallna träd i skogen
PICT8350.JPG
PICT8366.JPG
Sten Emanuelsson
PICT8366.JPG
PICT8367.JPG
Sten Emanuelsson
PICT8367.JPG
PICT8374.JPG
Hackspetten har letat mat i det torra trädet.
PICT8374.JPG
PICT8379.JPG
Kristoffer Stighäll har hittat spår efter hackspett i stubbe.
PICT8379.JPG
PICT8390.JPG
Blad av lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
PICT8390.JPG
PICT8391.JPG
Blad av lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
PICT8391.JPG
PICT8398.JPG
Låga i skogen
PICT8398.JPG
PICT8399.JPG
Ormbunkar
PICT8399.JPG
PICT8416.JPG
Blad av lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
PICT8416.JPG
PICT8420.JPG
Ekorre
PICT8420.JPG
PICT8422.JPG
Bohål
PICT8422.JPG
PICT8433.JPG
Ekorre
PICT8433.JPG
PICT8437.JPG
Nedfallna träd
PICT8437.JPG
PICT8440.JPG
Grantickor på gammal gran
PICT8440.JPG
PICT8445.JPG
Gammal gran
PICT8445.JPG
PICT8446.JPG

Kristoffer Stighäll studerar en gammal gran med speciell bark
PICT8446.JPG
PICT8448.JPG
Gran med speciell bark
PICT8448.JPG
PICT8454.JPG
Bollvitmossa (Sphagnum wulfianum)
PICT8454.JPG
PICT8456.JPG
Bollvitmossa (Sphagnum wulfianum)
PICT8456.JPG
PICT8458.JPG
Bollvitmossa (Sphagnum wulfianum)
PICT8458.JPG

Foto © Urpo Taskinen